Drukuj

Konferencja "Literatura w granicach prawa" odbyła się na Uniwersytecie w Białymstoku 18-19 kwietnia 2013 r. Jej organizatorami byli: Ośrodek Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL przy Uniwersytecie w Białymstoku, Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu UwB, Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej w Instytucie Badań Literackich PAN. 

Pokłosiem konferencji jest publikacja Literatura w granicach prawa, pod red. K. Budrowskiej, E. Dąbrowicz i M. Lula, wydana w 2013 r.

Literatura w granicach prawa