Drukuj

"Wschodni Rocznik Humanistyczny", t. X.
Rok wydania: 2014.
Oprawa: miękka, liczba stron: 621.                                                                                                                                                   

SPIS TREŚCI :

Cenzura komunistyczna wobec literatury pięknej

(zbiór prac pod red. Kamili Budrowskiej):

Leonid Smiłowicki (Tel Aviv University), Литература в тисках цензуры. Белорусская страница: 1944-1956 гг

Kamila Budrowska (Uniwersytet w Białymstoku), The censored past. GUKPPiW and a picture of Polish history in the 1948-1958 literature

Wiktor Gardocki (Uniwersytet w Białymstoku), Wymiana idei i doświadczeń. Współpraca Głównego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk z Gławlitem

Elżbieta Dąbrowicz (Uniwersytet w Białymstoku), „Litwini”. Okoliczności powojennego debiutu

Katarzyna Kościewicz (Uniwersytet w Białymstoku), Jakiego Sienkiewicza czytaliśmy w PRL-u?

Andrzej W. Kaczorowski, Służba Bezpieczeństwa na tropach Tola z Łyczakowa

Kamila Budrowska (Uniwersytet w Białymstoku), Cenzurowanie tematyki rosyjskiej w literaturze pięknej w Polsce w latach 1948 – 1960. Rekonesans archiwalny

Федор Кузьмич Ярмолич, (Санкт-Петербургский институт истории РАН) Цензура иностранных книг в Ленинграде в 1920-е гг.

Katarzyna Kościewicz (Uniwersytet w Białymstoku), Recenzje cenzorskie tomu 53 „Dzieł” Henryka Sienkiewicza pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego

Wiktor Gardocki (Uniwersytet w Białymstoku), Recenzja serii wydawniczej Biblioteki Polityki „Współczesna literatura rosyjska”