Drukuj
Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
Rok wydania: 2015.
Oprawa: miękka.
Wydanie pod redakcją Kamili Budrowskiej i Elżbiety Dąbrowicz.

Spis treści:

Artykuły i Rozprawy

 • Teresa Winek - „Długi mój pobyt w Rosji nauczył mię zbytniej ostrożności…”. Pisarze wobec cenzury w latach trzydziestych XIX wieku
 • Małgorzata Rowicka - Stosunek carskiej cenzury zagranicznej do twórczości Juliusza Słowackiego w latach 1865–1914
 • Agata Grabowska-Kuniczuk - Prus, "Dzieci" i cenzura
 • Beata Utkowska - „Poskreślać, opuścić, nie drukować…”. Autocenzura "Zamieci" Stefana Żeromskiego
 • Kamila Budrowska - Wykluczanie tradycji. Cenzurowanie międzywojennej literatury kobiecej w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku (na przykładzie twórczości Zofii Nałkowskiej)
 • Wiktor Gardocki - Cenzura PRL-u wobec tematu powstania warszawskiego w literaturze polskiej. Przykład "Szpitala powstańczego" Bronisławy Magdaleny Ochman
 • Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska - Śniadanie u cenzora. Wybrany aspekt edycji dramatów Janusza Krasińskiego
 • Elżbieta Dąbrowicz - "Rojsty" 1956/2010. Kilka uwag o piętnie sprawczym cenzury

Źródła i dokumenty

 • Alicja Szałagan - Cenzura PRL-owska we wspomnieniach profesor Jadwigi Czachowskiej
 • Barbara Tyszkiewicz - Jak polska Pyza ujawniała tajemnicę państwową. Baśń Hanny Januszewskiej w dokumentacji GUKPPiW
 • Kajetan Mojsak - Cenzor zdezorientowany. GUKPPiW po Październiku
 • Kajetan Mojsak - Cenzorskie perypetie "Dramatów" Witkacego
 • Urszula Klatka - Listy Feliksa Wrotnowskiego do Eustachego Januszkiewicza z lat 1859–1868

 

Przeglądy i sprawozdania

 • Wiktor Gardocki - W drodze do wolności. Rec.: Niewygodne dla władzy: ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. D. Degen i J. Gzelli, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009
 • Konrad Szamryk - „Lancetem, a nie maczugą”. Rec.: „Lancetem, a nie maczugą”. Cenzura wobec literatury i jej twórców w latach 1945–1965, pod red. K. Budrowskiej i M. Woźniak-Łabieniec, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2012
 • Agnieszka Kloc - Nie po myśli władzy. Rec.: Nie po myśli władzy. Studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych, pod red. D. Degen i M. Żyndy, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012
 • Beata Larenta - Rachunek pamięci. Rec.: Rachunek pamięci, wstęp M. Głowiński, przypisy, noty, indeksy P. Kądziela, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2012
 • Bartłomiej Kuczkowski - Mickiewicz – romantyk odzyskiwany. Rec.: A. Mickiewicz, Prose artistique. Contes, essais, fragments / Proza artystyczna. Opowiadania, szkice, fragmenty, wstęp i opracowanie J. Pietrzak-Thébault, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2013
 • Magdalena Kowalska - Relacje z doświadczeń podróżniczych, „na które nie masz w słowniku ludzkim wyrazu”. Rec.: Ziemia Święta w dobie romantyzmu. Antologia, oprac. D. Kulczycka, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013
 • Mirosław Strzyżewski - Dzieje Biblioteki Polskiej w Paryżu. Rec.: J. Pezda, Historia Biblioteki Polskiej w Paryżu w latach 1838-1893, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2013
 • Teresa Winek - Imponujące dzieje wydawnicze i cenzuralne. Rec.: M. Rowicka, Wydawnicze i cenzuralne losy twórczości Adama Mickiewicza w okresie zaborów, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2014