Drukuj

Wydawnictwo Alter Studio, Białystok. 
Rok wydania: 2014. 
Oprawa: miękka, liczba stron: 135.

SPIS_TREŚCI.pdf

"Siedem szkiców stanowiących książkę składa się na całość refleksji o cenzurze najwcześniejszego PRL-u. Obejmuje przy tym dość szeroką gamę problematyki: od kwestii potraktowania określonych tematów literatury czasów /kwestie obyczajowe, historia dawna i najnowsza, portret rodziny/, przez analizę jednego artefaktu /zatrzymana przez cenzurę komedia Magdaleny Samozwaniec/, propozycję teoretyczną /"cykl wymuszony"/, po zjawiska z dziedziny życia literackiego /wewnętrzne pismo cenzury "Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny" oraz tzw. "sygnały"/. W rezultacie otrzymujemy stosunkowo - jak na ilość stron tekstu! - rozległy przegląd cenzury owego czasu, będący interesującym dopełnieniem dotychczasowych dokonań Kamili Budrowskiej na tym polu. Uzyskana w ten sposób spójność logiczna książki stanowi jej niezaprzeczalną zaletę.

/.../ Dodatkową zaletą książki jest obecność - od czasu do czasu - miejsc niezapełnionych: wskazywanie przez Autorkę luk w wiedzy o przedmiocie, inspirowanie do podejmowania nowych, wynikających z jej rozważań celów badawczych.

Niekiedy w tekście głównym, czasem, skromnie, w odsyłaczu - jak tam, gdzie odnajduje nowy zupełnie temat do rozważenia i zbadania: "wymuszonych" cykli poetyckich i dramatycznych. Jest to rozrzutność badacza, który natrafił na złotą żyłę tematów nietkniętych i wie, że sam ich wszystkich nie podejmie".

[z recenzji prof. dr hab. Krystyny Jakowskiej]