Drukuj

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

Rok wydania: 2020

Prace dotyczące działań cenzury są nie tylko wypełnianiem białych plam w nauce, ale też niezmiernie potrzebną społeczną lekcją i przestrogą. Książkę Katarzyny Kościewicz o tym, jak cenzura traktowała naszą literaturę wielkiego dziewiętnastowiecznego realizmu (ale i przełomu wieków, aż do uzyskania przez Polskę niepodległości), polecam […] jako rzetelne wypełnienie tego społecznego i naukowego zadania. […] Problemem książki staje się pytanie o przyczyny i rodzaje manipulacji. To jasne sproblematyzowanie pozwoliło autorce sprawnie poruszać się po morzu materiałów i uniknąć niebezpieczeństwa związanego z jego nadmiarem. […] Wartość poznawcza jej książki jest dzięki temu niepodważalna.

[Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Jakowskiej]

"Preparowanie dziedzictwa. Pisma Kraszewskiego, Sienkiewicza, Żeromskiego i innych autorów pod cenzorskim nadzorem (1945-1955)" Katarzyny Kościewicz to interdyscyplinarna rozprawa, sytuująca się na pograniczu historii literatury, historii oraz archiwistyki. […] Ma ona niewątpliwie charakter monograficzny. […] Krytyczna lektura źródeł: zapisów cenzorskich, rejestrów książek przeznaczonych do wycofania z obiegu albo wprost do zniszczenia, jak też poddanych surowej selekcji zestawów repertuarowych scen amatorskich oraz innych dokumentów wyprodukowanych przez ośrodki kontroli nad kulturą, do których niestety zaliczały się też redakcje państwowych wydawnictw i redakcje czasopism […] przynosi ważne i bardzo ciekawe rezultaty badawcze.

[Z recenzji prof. dr. hab. Radosława Okulicz-Kozaryna]