Drukuj

Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa.
Rok wydania: 2013.
Oprawa: twarda, liczba stron: 575.

Tom 3.

pdfSPIS_TREŚCI

"Książka niniejsza powstała jako efekt konferencji, której celem był, po pierwsze, rekonesans co do stopnia zaawansowania, zróżnicowania problemowego, metodologii i geografii badań spod znaku Law Literature, po drugie włączenie prowadzonych w Polsce, a zintensyfikowanych po 1989 r., studiów nad cenzurą w minionych dwóch stuleciach w rozleglejsze pole badawcze - właśnie w ową szeroko rozumianą problematykę powiązań prawa i literatury, a tym sposobem zarysowanie nowych dla nich perspektyw.

Zamieszczone w pracy artykuły wpisują się w różne kręgi problemowe sygnowane wspólną formułą "literatura i prawo": prawo w literaturze/ śledztwo jako wątek fabularny/, literatura przed sądem /procesy sądowe pisarzy, odpowiedzialność pisarzy względem prawa, literatura jako źródło konfliktu prawnego, urzędowe regulacje obiegu literackiego - tu: cenzura/, literatura wobec prawa /prawo autorkskie, literatura w służbie władzy/. W artykułach tych "literatura" bywa różnie konkretyzowana: jako pojedynczy tekst literacki, twórczość wybranego autora, jej recepcja, a wreszcie - i sam pisarz, jako uczestnik życia publicznego. "Prawo" natomiast oznacza konkretną normę kodeksową albo cały system prawny. Stąd wielość prezentowanych ujęć, do której przyczynia się także interdyscyplinarność: wśród autorów książki są historycy literatury, historycy, kulturoznawcy, prawnicy.

Znaczna część tekstów dotyczy sprawy wolności słowa i druku w wieku XIX i XX. W tej dziedzinie sporo już osiągnięto. Książka Literatura w granicach prawa /XIX-XX w./ nie tylko jednak rekapituluje stan badań, ale również w znaczący sposób go wzbogaca. Stanowi prawdziwe kompendium wiedzy o cenzurze, widzianej z różnych perspektyw, w różnych problematyzacjach, od ujęć syntetyzujących, po analizy konkretnych sytuacji i praktyk cenzorskich. Przekonuje też ponad wszelką wątpliwość, że bardzo trudno w tej dziedzinie o uogólnienia, a każdy szczegółowo obejrzany przypadek nie tyle potwierdza regułę, co skłania do jej weryfikacji". [ze słowa wstępnego]