dr Magdalena Budnik, adiunkt, pracownik Katedry Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL i Edytorstwa na Uniwersytecie w Białymstoku; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; realizowane tematy: cenzurowanie materiałów do kształcenia dorosłych analfabetów (podręczniki, programy nauczania, elementarze, poradniki metodyczne, zestawy lektur); cenzurowanie literatury pięknej, w tym przeznaczonej dla dorosłego odbiorcy naiwnego (serie wydawnicze); cenzura wobec Antoniego Słonimskiego.

Ukończyła Informację Naukową i Bibliotekoznawstwo (mgr) – UW (2007), Pedagogikę Opiekuńczo Wychowawczą (mgr) – UwB (2009), studia zawodowe z zakresu archiwistyki (2005) oraz Podyplomowe Studia Edytorskie IBL PAN (2008). Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce (2008) oraz wyróżniona w konkursie na Najlepszego Studenta RP „Studencki Nobel 2009". W roku 2013 obroniła rozprawę doktorską, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Kamili Budrowskiej, na temat: „Książka Nowego Czytelnika". Literatura dla byłych analfabetów przeszkolonych w Polsce w latach 1948 – 1951.

Publikacje (wybór):

Monografia:

„Książka Nowego Czytelnika”. Literatura dla byłych analfabetów przeszkolonych w Polsce w latach 1948 – 1951, Białystok 2014, 268 ss.

Współredakcje książek:

„Biuletyn Informacyjno – Instrukcyjny”. Wybór dokumentów z 1955 r., red nauk. K. Budrowska, M. Budnik, W. Gardocki, Białystok 2018, seria: „Cenzura w PRL. Archiwalia”, t. III.

Dramat i teatr w dokumentach GUKPPiW, red. M. Budnik, K. Budrowska, K. Kościewicz, „Cenzura w PRL. Archiwalia”, Białystok 2017, 307 ss., seria: „Cenzura w PRL. Archiwalia”, t. II.

„Dzieła” Henryka Sienkiewicza w dokumentach Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (1948-1954), wybór, opr. nauk. i wstęp K. Budrowska, K. Kościewicz, oprac. red. M. Budnik, W. Gardocki, „Cenzura w PRL. Archiwalia”, Białystok 2016, 262 ss. [monograficzne wydanie źródeł], seria: „Cenzura w PRL. Archiwalia”, t. I.

Kariera pisarza w PRL-u, red. M. Budnik, K. Budrowska, E. Dąbrowicz, K. Kościewicz, seria: „Badania Filologiczne nad Cenzurą PRL”, t. IV., Białystok 2014, 425 ss.

 

 Artykuły w czasopismach:

„Indeks ksiąg zakazanych”, czyli XXV Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie (21-26 V 1980), Teki Archiwalne 2017 (seria nowa), t. XII, s. 23-36.

Cenzurowanie tekstów piosenek zespołów rokowych i punk-rockowych w latach osiemdziesiątych. Na wybranych przykładach, Teki Archiwalne 2017 (seria nowa) [w druku].

Combating Adult Illiteracy in the Peoples's Republic of Poland (on the example on selected documents of the Ministry of Education and the Office of the Government Plenipotentiary Combating Illiteracy 1949-1951)„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2016, nr 7, s. 45-56.

 Cenzurowanie tematu Nowej Huty w pierwszej połowie lat 50 XX w. Wybrane przykłady, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2015, T. XII, s. 289-298.

Tarnobrzeg w dokumentach cenzury – festiwal „XI Barbórkowej Dramy Teatralnej” z 1988 roku, „Zeszyty Nowodębskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego” 2015, Nr 12, s. 94-102.

Walka z analfabetyzmem w PRL i jej realia w świetle wybranych dokumentów Ministerstwa Oświaty oraz Biura Pełnomocnika Rządu do Walki z Analfabetyzmem (1949-1951), w: „Folia Litteraria Polonica” 2013, Nr 1, s. 31-42.

Eliminacja wątków religijnych w polskich baśniach ludowych w latach 50. XX w. – Na przykładzie twórczości Hanny Januszewskiej, w: „Język-Szkoła-Religia” 2013, T. 8, Nr 2, ISSN 2080-3400, s. 110-123.

„Jak wychować obywatela idealnego?” Teksty dla dorosłych analfabetów w PRL, w: „Język a Edukacja” 2013, T. 2 Tekst edukacyjny, s. 55-68.

Obecność elementów religijnych w elemntarzach przed drugą wojną światową i po drugiej wojnie światowej. Analiza porównawcza, w: "Język-Szkoła-Religia" 2012, T. 7, Nr 2, s. 90-103.

Abecadło i propaganda. Cele jawne i ukryte tekstów do nauki elementarnej dorosłych w latach 1945 – 1972, „Napis” 2011, Seria XVII, s. 265-277.

Cenzura i religia. Wpływ Głównego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk na kształt podręczników do religii i innych tekstów religijnych w latach 1948–1955,
w: ”Język-Szkoła-Religia” 2011, T. 6, s. 49-57.

Marketing w bibliotece, „Życie Szkoły” 2007, Nr 10, s. 42-45.

Artykuły w monografiach wieloautorskich:

„Polska bez cenzury”. Początki polskiego rynku wydawniczego w 1989 r. a działalność GUKPPiW, w: Cenzuro wróć?, Warszawa 2018, s. 115-124.

O wyższy poziom pracy na odcinku widowisk. Uwagi o kontroli widowisk; Kilka uwag o problemach generalnych (artykuły z "Biuletynu Informacyjno-Instrukcyjnego" 1953, Nr 3), wyb., wstęp, opr. M. Budnik, w: Dramat i teatr w dokumentach GUKPPiW, red. M. Budnik, K. Budrowska, K. Kościewicz, Białystok 2017, s. 133-152.

Wykorzystanie źródeł archiwalnych w pracy: „Książka Nowego Czytelnika”. Literatura dla byłych analfabetów przeszkolonych w Polsce w latach 1948–1951, w: Archiwa w nauce, nauka w archiwach, red. D. K. Rembiszewska, K. K. Szamryk, Białystok-Łomża 2016, s. 125-136.

Przedwojenna pisarka w realiach wczesnego PRL-u. Przypadek Zofii Meisner, w: Kariera pisarza w PRL-u, red. M. Budnik, K. Budrowska, E. Dąbrowicz, K. Kościewicz, Białystok 2014, s. 212-231.

Cenzurowanie serii wydawniczej Książka Nowego Czytelnika a realizacja „ofensywy ideologicznej”, w: Lancetem, a nie maczugą. Cenzura wobec literatury i jej twórców w latach 1945-1965, red. K. Budrowska, M. Woźniak-Łabieniec, Warszawa 2012, s. 118-145.

Walka z analfabetyzmem w PRL – prawda i zmyślenie (na podstawie serialu Dom), w: Zanurzeni w Historii – Zanurzeni w Kulturze. Kultowe seriale PRL-u, red. M. Karawala, B. Serwatka, Kraków 2010, s. 33-42.