wyklady

 

W dniach 19-20 kwietnia 2018 r. na Uniwersytecie w Białymstoku odbędzie się konferencja: Literatura porozbiorowa i międzywojenna w PRL-u. W plikach zamieszczonych poniżej znajdą Państwo dodatkowe informacje. Uzupełniony formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem można nadesłać do końca stycznia 2018 r.

 

 

Program.pdf
pdfInformacje.pdf

formularz_zgłoszeniowy.doc

11 maja 2017 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku odbyły się dwa wykłady gościnne, zorganizowane przez Katedrę Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL i Edytorstwa w ramach nowo powołanego cyklu "Horyzonty współczesnego edytorstwa". W spotkaniu wzięli udział studenci i pracownicy.

plakat

Konferencję zorganizowano przy współpracy Ośrodka Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL (UwB), Zakładu Literatury Międzywojennej i Współczesnej UwB, Zakładu Historii Społecznej XX w. UMCS oraz Zakład Literatury Współczesnej UMCS w dniach 23-24 kwietnia 2015 roku.

1984

 

Owocem konferencji jest publikacja pod red. K. Budrowskiej, E. Jurkowskiej i W. Gardockiego, pod tytułem "1984." Literatura i kultura schyłkowego PRL-u, wydana w 2015 roku.

1984

 

Konferencja "Kariera pisarza w PRL-u" została zorganizowana przez Ośrodek Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL przy Uniwersytecie w Białymstoku oraz Zakład Literatury Międzywojennej i Współczesnej UwB w dniach 24-25 kwietnia 2014 r.

kpp

 

Efektem obrad jest publikacja pod red. K. Budrowskiej, M. Budnik, E. Dąbrowicz i K. Kościewicz, Kariera pisarza w PRL-u, wydana w 2014 roku.

 

20171027 123820

 

Konferencja "Literatura w granicach prawa" odbyła się na Uniwersytecie w Białymstoku 18-19 kwietnia 2013 r. Jej organizatorami byli: Ośrodek Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL przy Uniwersytecie w Białymstoku, Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu UwB, Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej w Instytucie Badań Literackich PAN. 

Pokłosiem konferencji jest publikacja Literatura w granicach prawa, pod red. K. Budrowskiej, E. Dąbrowicz i M. Lula, wydana w 2013 r.

Literatura w granicach prawa