Pracownik Zakładu Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL na Uniwersytecie w Białymstoku (od 2017 r.); realizowane tematy i zainteresowania badawcze: cenzura wobec pisarzy w latach 1945-1989, literatura potencjalna, najnowsza literatura polska. W latach 2011-2017 pracownik grantu Cenzura wobec literatury polskiej w latach 1945-1989. W ramach programu Erasmus+ przebywał na Pazmany Peter Catholic University, St. Cyril and Methodius University of Veliko Tarnovo i Alexandru Ioan University of Iasi; wykonał kwerendę w Bibliotece Polskiej w Paryżu i Yad Vashem. The World Holocaust Remembrance Center w Jerozolimie. Uczestnik kilkunastu konferencji naukowych.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Artykuły i recenzje:

Dzieje wydawnicze Drogi do nieba” Kazimierza Truchanowskiego, w: Lancetem, a nie maczugą. Cenzura wobec literatury i jej twórców w latach 1945-1965, red. K. Budrowska, M. Woźniak-Łabieniec, Warszawa 2012, s. 156-178.

Errata do twórczości Stanisława Czernika, "Folia Litteraria Polonica" 2013, nr 1(19),
s. 19-29.

Wydawnicze perypetie Appassionaty” Józefa Mortona, "Prace Literaturoznawcze" 2014, nr 2, s. 343-352.

Wymiana idei i doświadczeń. Współpraca Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk z Gławlitem, "Wschodni Rocznik Humanistyczny" 2014, t. X, s. 41-49.

Recenzja serii wydawniczej Biblioteki Polityki – "Współczesna literatura rosyjska", "Wschodni Rocznik Humanistyczny" 2014, t. X, s. 139-142.

 

Od "zniewolonego umysłu" do Apelacji”. Przemiany Jerzego Andrzejewskiego, w: Obraz władzy w literaturze, teatrze i filmie: studia, red. S. Ligarski, M. Mazur, Warszawa 2015,
s. 167-182.

Literatura potencjalna. Próba uchwycenia zjawiska, w: Literatura na progu XXI wieku, red. J. Chłosta-Zielonka, Z. Chojnowski, Olsztyn 2014, s. 319-336.

Cenzura PRL wobec tematu Powstania Warszawskiego w literaturze polskiej. Przykład Szpitala powstańczego” Bronisławy Magdaleny Ochman, „Sztuka Edycji” 2015, nr 1, s. 59-67.

Recenzja książkiNiewygodne dla władzy”, „Sztuka Edycji” 2015, nr 1, s. 161-163.

Okoliczności powstania „Przy budowie” Tadeusza Konwickiego, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2015, t. XII, s. 313-326.

Kariera, pojęcie wieloznaczne (recenzja książki Kariera pisarza w PRL-u), „Napis” 2015, seria XXI, s. 407-413.

Rzecz o nieistnieniu Czesława Miłosza, w: „1984”. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u, red. K. Budrowska, W. Gardocki, E. Jurkowska, Białystok 2015, s. 317-338.

Cenzura PRL wobec twórców emigracyjnych na początku lat 80. XX wieku. Aneks do „Czarnej Księgi Cenzury PRL”, „Sztuka Edycji” 2015, nr 2, s. 117-121.

Errata to the Stanisław Czernik’ biography, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2016, nr 7, s. 33-44.

Dzieje wydawnicze i recepcja „Kapitana” Jana Józefa Szczepańskiego, w: „Sztuka czytania między wierszami”. Cenzura w komunikacji literackiej w Polsce w latach 1965-1989, Warszawa 2016, s. 159-170.17.

Cenzurowanie dramatu i teatru w latach 80. XX wieku, w: Dramat i teatr w dokumentach GUKPPiW, red. K. Budrowska, M. Budnik, K. Kościewicz, Białystok 2017, ISBN 978-83-64081-38-5, s. 259-284.

Sprawozdanie z Wydziału Teatrów za III kwartał 1951 r.; Sprawozdanie z Wydziału Teatrów GUKPPiW za rok 1951, oprac. W. Gardocki, w: Dramat i teatr w dokumentach GUKPPiW, red. K. Budrowska, M. Budnik, K. Kościewicz, Białystok 2017, ISBN 978-83-64081-38-5, s. 109-132.

Cenzurowanie kabaretu w latach 80. XX wieku, w: Muzyka w PRL-u. Rodzaje i style, red. K. Bittner, D. Skotarczak, Poznań 2017, s. 401-410.

„Kukułki lecą, lecą” (1987). Pierwowzór opowieści Jeszcze ich słyszę, widzę jeszcze Tadeusza Nowaka, „Napis” 2017.

Rekonstrukcja. Dwie wersje „Obłędu” Jerzego Krzysztonia, w: Cenzuro wróć? Mechanizmy ograniczania wolności słowa w Polsce po 1990 roku, red. K. Kamińska-Chełminiak, Z. Romek, Warszawa 2018, s. 137-148.

Cenzurowanie wątków rosyjskich w polskiej poezji lat 80. XX wieku, "Studia Wschodniosłowiańskie" 2019, t. 19, s. 21-34.

Censorship of polish poetry in the 1980s. Legal regulations and common practice [Cenzura poezije v 80. letih 20. stoletja. Pravni pogoji in praksa], "Slavisticna Revija" 2019, nr 4, s. 631-646.

Monografia:

Cenzura wobec literatury polskiej w latach osiemdziesiątych XX wieku, Warszawa 2019.

Redakcje książek:

„1984”. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u, red. K. Budrowska, W. Gardocki, E. Jurkowska, Białystok 2015.

„Dzieła” Henryka Sienkiewicza w dokumentach Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (1948-1954), wybór, opracowanie naukowe i wstęp: K. Budrowska, K. Kościewicz, opracowanie redakcyjne: M. Budnik, W. Gardocki, Białystok 2016.

„Biuletyn Informacyjno – Instrukcyjny”. Wybór dokumentów z 1955 r., red nauk. K. Budrowska, M. Budnik, W. Gardocki, Białystok 2018., seria: „Cenzura w PRL. Archiwalia”, t. III.

Teksty w recenzji lub przyjęte do druku

"Zapiski na karteluszkach. Hiszpania po czterdziestu latach" Jana Wyki. Dzieje wydawnicze i próba rekonstrukcji tekstu, "Białostockie Studia Literaturoznawcze" [w druku].

Portret cenzora. Na podstawie dokumentów GUKPPiW z lat 1945–1989 [w druku].