Wybór, opracowanie naukowe i wstęp: Kamila Budrowska, Katarzyna Kościewicz; opracowanie redakcyjne: Magdalena Budnik, Wiktor Gardocki.

Wydawnictwo Alter Studio, Białystok.
Rok wydania: 2016.
Oprawa: miękka, liczba stron: 262.

pdfSPIS_TREŚCI

Pierwsza publikacja w ramach serii "Cenzura w PRL. Archiwalia".

"Celem niniejszej pracy jest poszerzenie wiedzy na temat peerelowskiej cenzury o źródła dotyczące cenzurowania spuścizny Henryka Sienkiewicza. Byłoby to zarazem pierwsze obszerniejsze wydanie dokumentów z zespołu GUKPPiW dotyczących kontroli literatury pięknej. Ważnych powodów, by na początek wybrać właśnie Sienkiewicza, można wskazać kilka. Po pierwsze, Sienkiewicz w XX wieku był jednym z niewielu pisarzy czytanych przez wszystkich. jego popularność wywoływała zróżnicowane opinie: od pełnej aprobaty po skrajną negację. po drugie, recepcja twórczości autora W pustyni i w puszczy okazuje się w PRL-u fenomenem złożonym, co odzwierciedlają także jej losy w urzędzie cenzury. Prowokuje do tego także obchodzona w tym roku 170. rocznica urodzin i setna rocznica śmierci pisarza (...)".

[ze Wstępu]