"Wschodni Rocznik Humanistyczny", t. X.
Rok wydania: 2014.
Oprawa: miękka, liczba stron: 621.                                                                                                                                                   

SPIS TREŚCI :

Cenzura komunistyczna wobec literatury pięknej

(zbiór prac pod red. Kamili Budrowskiej):

Leonid Smiłowicki (Tel Aviv University), Литература в тисках цензуры. Белорусская страница: 1944-1956 гг

Kamila Budrowska (Uniwersytet w Białymstoku), The censored past. GUKPPiW and a picture of Polish history in the 1948-1958 literature

Wiktor Gardocki (Uniwersytet w Białymstoku), Wymiana idei i doświadczeń. Współpraca Głównego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk z Gławlitem

Elżbieta Dąbrowicz (Uniwersytet w Białymstoku), „Litwini”. Okoliczności powojennego debiutu

Katarzyna Kościewicz (Uniwersytet w Białymstoku), Jakiego Sienkiewicza czytaliśmy w PRL-u?

Andrzej W. Kaczorowski, Służba Bezpieczeństwa na tropach Tola z Łyczakowa

Kamila Budrowska (Uniwersytet w Białymstoku), Cenzurowanie tematyki rosyjskiej w literaturze pięknej w Polsce w latach 1948 – 1960. Rekonesans archiwalny

Федор Кузьмич Ярмолич, (Санкт-Петербургский институт истории РАН) Цензура иностранных книг в Ленинграде в 1920-е гг.

Katarzyna Kościewicz (Uniwersytet w Białymstoku), Recenzje cenzorskie tomu 53 „Dzieł” Henryka Sienkiewicza pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego

Wiktor Gardocki (Uniwersytet w Białymstoku), Recenzja serii wydawniczej Biblioteki Polityki „Współczesna literatura rosyjska”

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Rok wydania: 2013.

Oprawa: twarda, liczba stron: 370.

Spis treści:

Kamila Budrowska (Uniwersytet w Białymstoku) – Konkursy literackie organizowane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w latach 1949–1950

Wiktor Gardocki (Uniwersytet w Białymstoku) – Errata do twórczości Stanisława Czernika: 1949

Magdalena Budnik (Uniwersytet w Białymstoku) – Walka z analfabetyzmem w Polsce Ludowej i jej realia w świetle wybranych dokumentów Ministerstwa Oświaty oraz Biura Pełnomocnika Rządu do Walki z Analfabetyzmem (1949–1951)

Elżbieta Dąbrowicz (Uniwersytet w Białymstoku) – Zdezaktualizowane. Na marginesie „wykazu książek podlegających niezwłocznemu wycofaniu 1 X 1951 r."

Kajetan Mojsak (Instytut Badań Literackich PAN) – Polityka, poetyka i „tragizm istnienia". Cenzorska recepcja cyklu powieściowego „Młyny Boże" Kazimierza Truchanowskiego

Agnieszka Kloc (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie) – „Tylko krasnoludków nie ma, bo wyszły". Cenzurowany obraz Armii Krajowej w poezji polskiej w latach 1956–1958

Marzena Woźniak-Łabieniec (Uniwersytet Łódzki) – Cenzura w okresie odwilży jako temat tabu

Katarzyna Kościewicz (Uniwersytet w Białymstoku) – Obyczajowe, ale czy obyczajne. Wokół intymnych zapisków Stefana Żeromskiego

 

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
Rok wydania: 2009, format B5.
Oprawa: twarda, liczba stron: 332.

pdfSPIS_TREŚCI

"Łatwo przewidzieć, że książka stanie się nieodzowną lekturą wszystkich Czytelników zainteresowanych kulturą tamtej epoki. Ponadto, jako praca niezwykle solidna  warsztatowo, powinna zaciekawić również osoby zajmujące się różnymi formami kontroli politycznej sprawowanej nad literaturą w innych okresach naszych dziejów (dla tych Czytelników szczególnie ważny będzie rozdział poświęcony porównawczemu zestawieniu cenzury peerelowskiej i carskiej). Wreszcie, na okrasę, znajdzie tu Czytelnik kilka obrazków, które ilustrują życie codziennego cenzora, a pośrednio także powszechny standard życia w powojennej Polsce. Obraz świata cenzorów, jaki wyłania się z książki, potwierdza prawdę o „banalności zła" będącej podstawą systemu. Większość osób obsługujących urząd to nie były jakieś demoniczne postacie. Przeciętni ludzie, często inteligentni, niepozbawieni czasem poczucia humoru, niekiedy sprzyjający pisarzom – ale bez nich nie istniałby cały represyjny ustrój państwowy" – fragment recenzji prof. dr hab. Zdzisława Łapińskiego.